Czysta energia

maszyny

" METOZ "

 

Można tworzyć czystą energię. To jest całkiem możliwe, ale trzeba pamiętać że,

1/ woda nie jest ściśliwa / to stwierdzenie jest istotne w odniesieniu do maszyny METOZ /

2/ jeżeli woda znajduje się pod ciśnieniem w zamkniętym zbiorniku, to identyczne ciśnienie pojawia się w każdym punkcie tej cieczy. / uproszczona wersja prawa Pascal'a /

3/ jeżeli na ciecz działałyby tylko siły powierzchniowe, to ciśnienie miałoby jedną i tą samą wartość w każdym punkcie cieczy. Prawo to - ściśle biorąc odnosi się do cieczy nieważkiej ; stosujemy je w przypadku dużych ciśnień gdy możemy pominąć wpływ siły ciężkości.

PORADNIK MECHANIKA" Wydawnictwo Naukowo Techniczne . Warszawa 1985 Sytuacja taka jest dokładnie opisana na:

http://www.metozor.si.pl/mini_powielacz.html

4/ że w METOZ występuje cykl "wychylenie", który jest cyklem ciężarowym / ściśle związanym z grawitacją Ziemi i dlatego nikt nie wątpi w prawdziwość jego istnienia;

5/ że w METOZ najważniejszym jest cykl "prostowanie", który jest cyklem ciśnieniowym i jest zrozumiały dla osób posiadających elementarną wiedzę zawartą w mechanice teoretycznej. / Zobacz także w "mini powielacz" /

Powietrze znajdujące się w zbiorniku wysokiego ciśnienia nie może opuścić tego zbiornika.

Ten zbiornik jest hermetycznie szczelny.Jeżeli powietrze nie może opuścić tego zbiornika to także ciśnienie powietrza nie ucieknie z tego zbiornika.

WAŻNE !!! W METOZ zastosowana jest dźwignia równoramienna posiadająca środek ciężkości poniżej jej punktu zawieszenia. WSZYSTKIE WAGI NA CAŁYM ŚWIECIE POSIADAJĄ TAKI RODZAJ DŹWIGNI. Taka dźwignia jest pokazana w czerwonych ramkach na

http://www.nets.pl/~metozor/dwigniar.htm

Autor: Orłowski Zygmunt

Wydrukuj wszystkie obrazki z opisami. Umieść obrazki na stole.Wszystko będzie zrozumiałe.

html
=====================================================================================

Taka dźwignia równoramienna znajduje się w maszynie METOZ.Nad tłokami znajduje się zbiornik zmiennego ciśnienia, wypełniony wodą. Taka konstrukcja nie może trwać w równowadze. Prawy tłok może przesunąć się tylko w dół. Jednocześnie lewy tłok przesunie się do góry. Tak rozpoczyna się cykl " WYCHYLENIE . "

Tak wygląda położenie dźwigni i tłoków w połowie trwania cyklu " WYCHYLENIE ."Rzut lewego ramienia dźwigni - wydłuża się. Rzut prawego ramienia dźwigni - staje się krótszy. Wysokość słupa wody nad lewym tłokiem - zmalała. Wysokość słupa wody nad prawym tłokiem - zwiększyła się. Moment lewej części dźwigni jest mniejszy.Moment prawej częźci dźwigni jest większy. Cykl " WYCHYLENIE " staje się bardziej oczywisty.

Koniec cyklu " Wychylenie. " Prawe ramię dźwigni dotknęło progu. Rzut lewego ramienia dźwigni wydłużył się. Rzut prawego ramienia dźwigni zmniejszył się. Słup cieczy nad lewym tłokiem jest minimalny. Słup cieczy nad prawym tłokiem jest maksymalny. Moment lewej części dźwigni jest mniejszy od momentu prawej części dźwigni.

Zamykamy pasaż zbiornika niskiego ciśnienia. { ten z lewej strony } Następnie otwieramy pasaż zbiornika wysokiego ciśnienia. { ten z prawej strony } Zgodnie z prawem Pascala, ciśnienia nad lewym i prawym tłokiem oraz w zbiorniku wysokiego ciśnienia , stają się identyczne. Długość rzutu lewego ramienia dźwigni jest znacznie większa od długości rzutu prawego ramienia dźwigni. Na obydwa tłoki działają identyczne ciśnienia. Teraz moment lewej części dźwigni - stał się większy od momentu prawej części dźwigni. Rozpoczyna się cykl " PROSTOWANIE "

Na skutek różnicy momentów lewej i prawej części dźwigni - kontynuowany jest cykl " PROSTOWANIE. " Układ dąży do wyrównania momentów. Naciski na tłoki są w dalszym ciągu jednakowe. Pasaż zbiornika niskiego ciśnienia będzie zamknięty aż do zakończenia cyklu. Pasaż zbiornika wysokiego ciśnienia będzie otwarty aż do zakończenia cyklu "PROSTOWANIE. "

Układ powrócił do sytuacji ukazanej na rysunku nr.1. Zakończony został cykl PROSTOWANIE. Pomimo nieznacznej różnicy momentów lewej i prawej części dźwigni - nie nastąpi wychylenie dźwigni. Taki stan może trwać w nieskończoność. Dlaczego??? Wyjaśnienie znajduje się w części p.t. " Opis dźwigni równoramiennej ze środkiem ciężkości umieszczonym poniżej punktu zaczepienia dźwigni. http://www.metozor.si.pl/dwigniar.htm

Powyżej ukazany opis maszyny METOZ jest teoretycznym dowodem, że ENERGIĘ MOŻNA TWORZYĆ. Maszyna METOZ podważa prawdziwość fundamentalnego dogmatu fizyki o nazwie: "ZASADA ZACHOWANIA ENERGII". Realizacja maszyny METOZ oddala w czasie:

1/ niebezpieczną możliwość' występowania zmian klimatycznych;

2/ niebezpieczne zanieczyszczanie powietrza spalinami;

3/ niebezpieczny kryzys paliwowy, który napewno wywoła wojny o dostęp do resztek złóż ropy naftowej. Współczesna cywilizacja całego świata zginie bez ropy naftowej. Zapasy kopaliny o nazwie "ropa naftowa", z której uzyskujemy benzynę i gaz kończą się. metozor@nets.pl

http://www.nets.pl/~metozor/czysta.html

see: http://www.nets.pl/~metozor/?S=A