Fundamentalne Prawo Przyrody.

" Zasada zachowania energii."
i mutacja zasady zachowania energii
tak zwane :
" Prawo zachowania energii."

Wykonaj druk całości. Umieść całość na stole. Wszystko stanie się zrozumiałe.

index htmlZapotrzebowanie na pracę wykonywaną nie własnymi rękoma i nie własnym wysiłkiem istnieje prawdopodobnie od momentu pojawienia się myślącego człowieka na naszym globie. Chęć posiadania i wykonania czegoś więcej i więcej skłoniła ludzkość do odkrycia energetycznych kopalin. Zmusiła myślicieli do zainteresowania się energią. Wielu myślicieli i wielu konstruktorów usiłowało wynaleść i zbudować maszynę, zdolną do wyprodukowania i oddawania na zewnątrz użytecznej energii. Po wielu latach rozmyślań i wielu nieudanych próbach zbudowania maszyny, którą nazwano "Machina Perpetuum Mobile", naukowcy zamknęli problem energii uznając t.zw. zasadę zachowania energii, jako naukowy dogmat. Jego brzmienie jest następujące:

" Energia całkowita układu izolowanego jest niezmienna."
{ENCYKLOPEDIA POPULARNA P.W.N. Wydanie siódme. Warszawa 1982 str. 194}

{ Promieniowanie uszkodzonego reaktora atomowego w Czernobylu jest dowodem, że nie istnieje idealna izolacja zapobiegająca promieniowaniu, a więc wydzielania energii na zewnątrz układu. Nie istnieje także idealna izolacja termiczna, zapobiegająca wydzielaniu się ciepła na zewnatrz układu.
Jaka jest wartość użyteczna takiego dogmatu?}

Tak zredagowany dogmat był zbyt skromny dla tak obszernego tematu jakim jest energia, i chyba dlatego prof. Sorbony, Henry Poincare /1854 - 1912 / podał do uwierzenia natępującą jego interpretację:
"Ponieważ nie możemy podać ogólnej definicji energii, to zasada zachowania energii znaczy tyle, że istnieje coś takiego co pozostaje stałe, i że bez względu na to, w jaki sposób przyszłe doświadczenia zmienią nasz pogląd na świat, wiemy z góry, że coś będzie pozostawać stałe, i że wolno nam będzie nazwać to energią."
"Fizyka dla dociekliwych," E.M.Rogers, P.W.N. 1972, tom 3 "Cząsteczki i energia" str.154, w połowie wysokości jest zamieszczona interpretacja zasady zachowania energii, dokonana przez H. Poincare'a.

Autor uznał, że ilość energii jest stała, nie wiedząc czym jest energia. Jak można opisać właściwości czegoś o czym wiadomo tylko, że to jest "coś takiego."?
Prawdopodobnie zwolennicy H.Poincare'a wzorowali się na prawie zachowania materii sformułowanym przez L.Lavoisier'a w 1707 r, rozumując nastepująco: jeżeli istnieje prawdziwe prawo zachowania materii, to dlaczego nie może istnieć prawo zachowania energii i podali do wierzenia coś co nazwali:
"prawem zachowania energii."
i w ten sposób powstał nowy dogmat, który stał się bardziej znany i bardziej ceniony i bardziej wygodny niż "zasada zachowania energii."
Energia jest pojęciem abstrakcyjnym takim samym jak: dobroć, głupota, inteligencja. Możemy tylko obserwować skutki występowania energii, podobnie jak skutki występowania np. głupoty. Ilość występowania głupoty jest stała czy zmienna???

Teologia była i jest nauką opartą na wierzeniach. Kościół katolicki, wygłaszał dogmaty, które są uważane za prawdziwe tylko przez wyznawców wiary katolickiej.
Osoby wątpiące w prawdziwość dogmatów katolickich skazane są na wieczne
potępienie.
Fizyka, w odróżnieniu od teologii, była w przeszłości nauką opartą na eksperymentach. H.Poincare zredagował i wygłosił dogmat, który został przyjęty i uznany za prawdziwy przez intelektualistów całego świata. W ten sposób fizyka upodobniła się do religii o światowym zasięgu. Osoby wątpiące w prawdziwość dogmatu o nazwie "prawo zachowania energii", skazują siebie na potępienie w swoim środowisku.
Wiara, że ilość energii jest wielkością stałą nie stanowi żadnego dowodu. Jest to tylko wyznanie "wiary," niezależne od miejsca pobytu, wyznawanej religii, systemu społecznego, języka czy poziomu kultury. Prawdopodobnie we wszystkich podręcznikach szkolnych całego świata wielokrotnie powtarza się, że ilość energii jest stała. Pojęcia: energia kinetyczna i energia potencjalna zostały tak zdefiniowane aby równanie;
E.P. + E.K. = constans,
stało się przekonywujące, wobec braku eksperymentu potwierdzającego to równanie.

********************************************************************

*********************************************************************

Fizyka - jest nauką korzystająca z doświadczeń.
W połowie XIX wieku Holender Willem s'Gravesande upuszczał kule o różnej masie na miekką glinę. Kratery, które robiły kule w glinie zależały od masy kuli i wysokości, z której spadała. Opis ten znajduje się na stronie 15 księżeczki p.t. "ENERGIA " , której autorem jest Jack Challoner. Wyd. "Arkady".
Prawdopodobnie nikt nie wie jak obliczyć wielkość energii kinetycznej, której śladem istnienia jest tylko krater w miekkiej glinie.
Wg. E.M.Rogers'a , autora pięciu tomów " Fizyka dla dociekliwych" [ przetłumaczone i podane dla polskiego czytelnika w sposób doskonały ] w części nr. 3 p.t."Cząsteczki i energia" na str. 87 , jest zdanie, cytuję dosłownie:
W wielu zwykłych mechanicznych procesach ( spadanie głazów, rozkręcanie sprężyny, ruch układu ciężarów i bloków) suma energii kinetycznej (E. K ) i energii potencjalnej ( E.P.) pozostaje stała. To zachowanie energii ( E.K. + E.P. ) = constans, nie jest niczym zaskakującym, skoro, jak zobaczymy później , E.K i E.P są tak zdefiniowane i dobrane, aby równanie uczynić prawdziwym.
Powyżej wspomniane równanie nie jest wynikiem dokładnych, przemyślanych doświadczeń. Jest tylko zwykłym
domysłem naukowców podanym szerokiej publiczności do uwierzenia w postaci dogmatu naukowego.
Ten fundamentalny dogmat fizyki jest przypuszczeniem naukowym nie udowodnionym żadnymi obliczeniami.

*******************************************************************

*******************************************************************

Wielokrotne powtarzanie przekonania, że ilość energii jest wielkością stałą, zgodnie z twierdzeniem b. min. propagandy III-ciej Rzeszy Niemców,dr. fil. Joseph'a Geobels'a
o brzmieniu:
"Prawda może być być funkcją wielokrotnie powtarzanej, najbardziej nieprawdopodobnej bzdury."

1 / uniemożliwia naukowcom, zapoznanie się z doświadczeniami i pomysłami, które
nie spełniają wymagań t. zw. "prawa zachowania energii"
2 / wywołało przewagę znaczenia dogmatu nad eksperymentem, w nauce nazywanej fizyką,
która podobno jest nauką ścisłą i opiera się właśnie na eksperymentach;
3 / umożliwia wpływ na naukę rozmaitym naukowym i energetycznym hochsztaplerom;
4 / uniemożliwia zapoznanie się z cyklem " prostowanie " modelu maszyny " METOZ" 5 / likwiduje możliwość logicznego rozumowania. Wiara jest przeciwieństwem rozumu.

Wg. naukowców ilość energii jest wielkością stałą. Obecnie zwolennicy stałej ilości energii twierdzą, że jest jej za dużo i dlatego glob ziemski jest przegrzany co objawia się huraganami i powodziami.
{ Nikt nie wie jakie kataklizmy spotkają ludzkość za kilka czy za kilkanaście lat. }
Ale gdy przestaniemy produkować spaliny, niebo stanie się z powrotem czyste a nadmiar ciepła zostanie wypromieniowany w kosmos.
Ilość energii jest wielkością stałą - czy nie jest ???

Uwielbiane przez naukowców t.zw."prawo zachowania energii", bez względu na to czy jest oszustwem czy nie jest oszustwem , pozostaje jednak w dalszym ciągu naukowym dogmatem, ma bardzo wielu zwolenników wśród naukowców, miliardy nieświadomych zwolenników i jest traktowane przez ogół jak uniwersalny dogmat religijny.

Model "METOZ" udowadnia, że dogmat " prawo zachowania energii " jest fałszywy. Proces wywołujący cykl "prostowanie" maszyny METOZ nie jest zrozumiały dla każdego. Prawdopodobnie dla zrozumienia potrzebny jest jakiś trybik w mózgu, którego brak w wielu naukowych głowach. Podobnie jest z eksperymentami. Jeżeli eksperyment dot. fizyki { nauki, która podobno opiera się na eksperymentach } nie pasuje do dogmatu tejże fizyki, oznacza to, że eksperyment jest fałszywy a dogmat jest wiecznie prawdziwy.
Dzieje się tak także z powodu braku odpowiedniego trybika w mózgu.

Podstawą METOZ jest paradoks grawitacyjny, nie opisany dotychczas w literaturze naukowej. Z powodu braku takiego opisu w języku obcym, ten paradoks / łatwy do powtórzenia / nie znalazł uznania u polskich naukowców.

Który naukowiec zna odpowiedź na następujące pytanie:

Jak byłby przyjęty METOZ w przeszłości gdy ludzkość była ciemna i nie znała dogmatu:
o nazw
ie
" Zasada zachowania energii.
i
i jego mutacji t.zw.
" Prawo zachowania energii."

Naprawdę ilość energii na naszym globie jest stała???

Polska, Gdynia, październik 2002 r / Zygmunt Orłowski /

metozor@nets.pl

http://www.nets.pl/~metozor/czysta_energia.html

see: http://www.nets.pl/~metozor/?S=A